Content

Lexis notarissenUw notaris staat paraat met advies. Heeft u het allemaal geregeld:

  • overdracht registergoed
  • hyptheek
  • testament
  • vermogensoverheveling
  • samenlevingscontract
  • huwelijkse voorwaarden
  • bedrijfsopvolging
  • stichtings- en verenigingsstatuten
Een oriënterend gesprek van een half uur op ons kantoor is altijd gratis. Kom dus gerust aan, of bel voor informatie.


Bezoekadres

Brouwersstraat 8
7941 BP Meppel

Telefoon

0522 252850

Contactpersoon


Jaap Oosten

Postadres

Postbus 24
7940 AA Meppel

E-mail

j.oosten@meppel.lexisnotarissen.nl

Website