Content

BC introduceert Open Deur Tour


We hebben weer wat nieuws: de Open Deur Tour. Iedere maand zet een BC'er zijn deuren open en ontvangt hij maximaal twintig BC'ers om zijn bedrijf te presenteren.

Doelstelling van de Open Deur Tour is de bedrijven die lid zijn van de Businessclub beter te leren kennen en natuurlijk om het netwerk te verstevigen. Het idee voor dit format komt voort uit de brainstormsessies die wij in het voorjaar van 2008 met een twintigtal BC'ers hebben gehouden. Hieruit bleek onder andere dat kleinere bijeenkomsten bij kunnen dragen aan het verdiepen van de kennis van bedrijven en de mensen daarachter. Afgelopen jaar heeft het bestuur koortsachtig gewerkt aan het format dat nu gepresenteerd wordt. Leden van de BC hebben een brief met informatie ontvangen en op deze site staat ook nog het nodige vermeld. Klik je op de banner hiernaast dan vind je daar ook nog de data van de Open Deur Tour.

naar het nieuwsoverzicht