Content

Meppeler politiek wil ruimte voor bedrijventerreinen


De Meppeler politiek laat zich niet gedwee de wil opleggen door de provincie Drenthe. Dat bleek tijdens het grote verkiezingsdebat die de BC samen met ICC Parkmanagement, MHV en Handelsvereniging Nijeveen hield.

Meppel heeft in de nabije toekomst nieuwe bedrijfsterreinen nodig om grotere bedrijven te kunnen aantrekken. Dat is van eminent belang voor de werkgelegenheid. Dit betoogde voorzitter Henrico ten Brink van ICC Parkmanagement woensdagavond in de sfeervolle aula van Stad en Esch aan het Zuideinde. Aanleiding is de Ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe. De meeste partijen gaan voor meer industrieterreinen met uitzondering van D66 en GroenLinks. Mark Sluiter (D66) zei dat terughoudendheid bij uitbreidingen op zijn plaats is. Volgens Willie Oldengarm (GroenLinks) zit de kracht van Meppel niet in grote industrie. Volgens Roel Veerman (ChristenUnie) moet er ruimte komen voor Noord 3. De meeste partijen vinden dat het bedrijfsterrein aan diep vaarwater tegenover de containerterminal moet worden doorgetrokken. BC'er Sijtze Faber die ook voorzitter is van de Handelsvereniging Nijeveen verweet ambtenaren een gebrek aan medewerking en flexibiliteit. 'Ondernemers stuiten in Meppel op een fabriek.' Daarmee bedoelde hij de ambtelijke organisatie. Ton Dohle vond dat de gemeente het op dit punt niet goed doet. We moeten als gemeente ondernemers ontzorgen en vergunningen regelen. Als aanvragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld dan is de vergunning verleend.'

naar het nieuwsoverzicht