Content

BusinessVoice verrast en Wim Anker imponeert

BusinessVoice verrast en Wim Anker imponeert

Het vormde een mooie combinatie: het talent van ondernemers en de ervaring en wijsheid van de bekende strafrechtadvocaat Wim Anker. Ze staken scherp tegen elkaar af tijdens de BusinessVoice en College Tour in Stad & Esch.

Het Starterscafé had een flinke inspanning geleverd met het programma, dat op donderdag 20 juni in de authentieke aula van Stad & Esch gepresenteerd werd aan de in grote getale opgekomen ondernemers, leerlingen en onderwijzers. Het eerste deel van het programma werd gevuld met de BusinessVoice waarin 20, veelal jonge, ondernemers een groep van evenzoveel ervaren ondernemers en managers mocht imponeren met hun unieke verhaal. Uit deze verhalen bleek dat met name de jonge studenten veel creativiteit combineert met onbevangenheid en durf. Durf heeft ook Wim Anker die tijdens zijn College Tour uitgebreid inging op de zaak Robert M. De duizenden dreigementen en beledigingen die de Friese helft van een tweeling ontving deden hem nauwelijks wankelen, zo bleek. Behalve dit, zeer serieuze onderwerp, sneed Anker onder leiding van interviewer Danny Pol, ook luchtigere onderwerpen aan. Zo zou Anker - die gerust een avondvullend programma kan dragen - ooit nog wel eens de voorzittershamer van SC Heerenveen ter hand willen nemen. Hij vermaakte het aanwezige publiek met verhalen, anecdotes en gevoelige bekentenissen. Zo verklapte de strafrechtadvocaat dat hij een aantal waardevolle eigenschappen van zijn vader heeft die hem nog dagelijks van pas komen. Zo leerde hij bijvoorbeeld dat je altijd jezelf moet blijven. Een les die hij graag doorgeeft aan de jonge generatie die in een sfeervolle aula ademloos naar hem luisterde.

naar het nieuwsoverzicht