Content

Nieuw kompas voor ondernemer met financieringsvraag

Nieuw kompas voor ondernemer met financieringsvraag

Minister Kamp (EZ) heeft vorige maand de nieuwe financieringswijzer voor het mkb gelanceerd.Met deze wijzer kan de ondernemer zijn financieringsbehoefte in kaart brengen en wordt hij op weg geholpen naar aanbieders van financieringsvormen.

Met behulp van checklists kan de ondernemer zich goed voorbereiden op een financieringsaanvraag. Ook is een meldpunt ingericht voor ondernemers die knelpunten ervaren bij de financiering van hun onderneming.
Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 24% van de mkb-ondernemers goed bekend is met alternatieve vormen van financiering. 69% denkt dat financiering de komende jaren moeilijker verkrijgbaar wordt en 59% vindt dat het mkb op dit moment te afhankelijk is van bankfinanciering. Bijna de helft van de mkb-ondernemers (47%) heeft nog nooit naar alternatieve financieringsvormen gekeken.

De financieringswijzer maakt onderdeel uit van de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) die MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen hebben ontwikkeld en die wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.


naar het nieuwsoverzicht