Content

Jolanda Roukema slaat vleugels uit

Jolanda Roukema slaat vleugels uit

BC'er en Arbo specialiste Jolanda Roukema heeft sinds 1 september met Branche Benefits een joint venture gesloten. Onder de naam JO-BB bv verlenen zij ondernemers op persoonlijke wijze betere dienstverlening.

Branche Benefits is gespecialiseerd in risico- en verzekeringsmanagement voor ondernemingen en werkgevers. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers dagelijks geconfronteerd worden met de onpersoonlijke en bureaucratische houding waarmee arbodienstverleners ondernemers op dit gebied bedienen.

In de praktijk blijkt dat gemiddeld 40% van de WIA-aanvragen leidt tot een loonsanctie voor de werkgever. Daarnaast kan de contante waarde van de verzuimlast wel met meer dan 30% worden verlaagd door een adequate sturing binnen een persoonlijke klantrelatie. Deze twee parameters vormen een belangrijke indicatie dat er een chronisch gebrek is aan structuur op dit gebied.

Jolanda Roukema, Register Casemanager/directeur ‘Hoezo Verzuim’: “Zonde allemaal en in zijn geheel niet nodig. Werkgevers klagen in bijna alle gevallen over de rol van hun
arbodienstverlener. Zij missen een kundige, betrokken partner, die met vakkennis en op en persoonlijke manier de werkgever begeleidt. Niet alleen tijdens de eerste 2 jaren van ziekteverzuim (De Wet Verbetering Poortwachter periode) maar juist ook de jaren erna, indien een werknemer in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht komt. Mét je cliënt werken en naast hem/haar staan, daar
gaat het om”.


naar het nieuwsoverzicht