Content

Meppel in Werkbedrijf Regio Zwolle

Meppel in Werkbedrijf Regio Zwolle

De gemeente Meppel en 13 andere gemeenten hebben met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en UWV een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.De samenwerking krijgt vorm in het 'Werkbedrijf Regio Zwolle'.

Landelijk hebben werkgevers- en werknemersorganisaties de afspraak gemaakt om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In het Sociaal Akkoord hebben zij zich verplicht om vóór 2026 landelijk 125.000 extra banen te creëren. Deze banen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking.
 
Extra (leer)werkbanen
Ook gemeenten en onderwijs hebben zich aan deze afspraak verbonden. In de regio Zwolle komt dit voor 2015 en 2016 neer op het realiseren van 505 extra banen, waarvan 365 in het bedrijfsleven en 140 bij de overheid en overige publieke instanties. De partijen die in het Werkbedrijf samenwerken zien het in 2014 afgesloten regionaal sociaal akkoord als een extra motivatie om deze aantallen te realiseren, verrijkt met een ambitie van nog eens 585 extra (leer)werkbanen.

In gesprek met werkgevers
Werkbedrijf Regio Zwolle heeft als doel werkgevers te faciliteren bij het realiseren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar mogelijkheden. In 2015 gaat het Werkbedrijf dan ook actief in gesprek met werkgevers in de regio, om te bespreken wat mogelijkheden zijn voor het creëren van deze arbeidsplaatsen. Daarbij worden regelingen en subsidies ingezet om het aan het werk helpen van mensen nog beter mogelijk te maken.

naar het nieuwsoverzicht