Content

Meer omscholing houdt Regio Zwolle weerbaar

Meer omscholing houdt Regio Zwolle weerbaar

Op het Regio Zwolle Congres verschenen ook ‘onze eigen’ Remko (Alumax Boats) en Dimitri (SEM Productions) op het podium (op de foto v.l.n.r. Remko, Dimitri en presentator Jort Kelder).

Remko Germeraard en Dimitri Nashid Kali maakten deel uit van een forum van jonge ondernemers die vertelden over hun ervaringen en hun visie op ondernemen, scholing en arbeid.
Het thema van het congres in Odeon op 14 december was Arbeidsmarkt 2030. De jaarlijkse regiomonitor werd hier gepresenteerd. De Regio Zwolle telt twintig gemeenten. Meppel is daarvan het tweede stedelijke centrum. Qua economische groei staat de Regio op een derde plek in Nederland.

Probleemoplossend
De vraag naar lager geschoold werk zal de komende jaren verder teruglopen. Door mechanisering, digitalisering en robotisering verdwijnen steeds meer routinematige taken. De toekomst zit in werk dat een ‘hoog probleemoplossend vermogen’ vereist.

Ontschotten
UvA-hoogleraar economie, SER-kroonlid en directeur kennisontwikkeling Rabobank Barbara Baarsma nam tijdens het congres het inhoudelijke deel van de presentatie voor haar rekening. Zij bepleitte het ‘ontschotten van de O&O-fondsen’. Er zit veel geld in deze Opleidings- en Opleidingsfondsen, maar deze zijn nu nog altijd sectorgebonden. Omscholing van de ene naar de andere sector wordt onnodig bemoeilijkt.

Verzekering tegen kennisveroudering
In de arbeidsmarkt van de toekomst zullen medewerkers vaker (moeten kunnen) switchen van richting. Hierop anticiperen is ‘cruciaal voor de weerbaarheid en de wendbaarheid van de Regio’, zo staat te lezen in de regiomonitor 2017 die alle congresgangers mee naar huis kregen. Voor het bedrijfsleven houdt dat in: niet enkel investeren in bijscholen, maar ook in omscholen. ‘Een verzekering tegen kennisveroudering’, aldus Barbara Baarsma.

naar het nieuwsoverzicht